0892 711 106
0894 62 53 69
гр.Пловдив
office@fishfarmbg.com

Висока производителност спрямо това, че в малък обем се отглежда голямо количество риба

Позволява отглеждане на различни видове риба

Възможност да се заредат два пъти в годината, зимата със студенолюбива, лятото с топлолюбива риба

Възможност за охрана и наблюдение от бракониери и грабливи птици

Добър контрол на отглеждане на рибата

Едва в средата на 20 век тази технология започва да се прилага в широк мащаб и бързо доказва високата си ефективност. Садките представляват мрежести контейнери, инсталирани в естествени или изкуствени водоеми и са ненадминат начин за интегриране на басейна за отглеждане на риба в естествената за рибата среда. Направата им се отличава с голямо разнообразие на конструкциите, при това са пригодни както за проточни, така и статични водоеми.

Продължителна експлоатация – подменят се единствено мрежите през 3, 5 или 10 години в зависимост от качеството им и типа на водата.

Много бърза възвръщаемост на инвестициите.

Плаващите мрежести садки могат да бъдат правоъгълни или кръгли в зависимост от необходимия размер и предназначение. Също така могат да бъдат с различен обем според дълбочината на водния басейн и вида на отглежданата риба.

За проектиране и изработване на носещата конструкция е необходимо да се знае:

Много важно изискване към системата е да осигурява лесен и безопасен достъп на обслужващия персонал, стабилност при извършване на отделните операции дори и при силен вятър и вълни.

ЦЕНИ: При конкретно запитване